31 Mayıs 2013 Cuma

Biz MUSTAFA KEMAL'in askerleriyiz. Hangi çılgın bize zincir vuracak olursa ezer geçeriz....

Çok uzun bir ara oldu. Belki bahar yorgunluğuydu,belkide yoğun bir iş dönemi yada beni bu gece ki kadar heyecanlandıracak bir olay olmamasından bu kadar uzun bir ara verdim.Ama şimdi buradayım.Her zamankinden daha heyecanlı her zamankinden daha yazma isteği ile doluyum.

Nereden başlayacağımı bilemesem de bu 31 Mayıs 2013 olayları sona gelmiş,her şeyi susup içine atan bir ulusun baştakilere seslenişi,direnişi,yeter artık demesinin bir göstergesi. 4 gündür süren Gezi Parkı ağaç katliamının sonuçları mı? Bence hayır o sadece olayın çıkış noktası.Bugüne kadar susan sesini çıkarmayan her şeye tamam diyen çok şeyi içine bastırmış,çok şeye susmuş insanların hatta bir ulusun içine attığı son damlası.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ne güzel demiş,ne güzel ön görmüş gençliğe hitabesinde ;

                    Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

İşte biz bugün bu öngörüyü yaşıyoruz. Ve biz ulus olarak,gençlik olarak ATA'mızın bizlere bıraktığı bu mirası korumak için 4 gecedir uyumuyoruz,4444 gecede olsa uyumayacağız. Bazılarımız taksimde mücadele ediyor,kimimiz Barbaros bulvarından Taksime yürüyor,kimileri Kadıköy'e veya Bağdat Caddesine,evlerinde olanlar da balkonlarında tencere tavalarına vurup,ışıkları açıp kapatıyorlar. Türkiye'de ilk ve tek kararlaştırılmamış halk harekatı başlamış durumda ne kadar büyük ve gurur verici bir durum her ne kadar kötü gibi gözükse de.

Artık sen rahat uyu ATAM biz Türk Gençliği olarak en birinci vazifemiz olan  Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet bizi bölmek isteyenlerden,bizi çöketmek isteyenlerden,dış kaynaklardan,hatta iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde olup şahsi menfaatlerini,müstevlilerin siyasi emellerine alet edenlere bırakmayacağız. 

Çünkü damarlarımızda bize miras bıraktığın asil TÜRK kanı var....